REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
 
 
  1. Membrii fondatori ai MASTER SKI BIKE CLUB sunt:
ALBERT ATTILA, BALÁSI ANDRÁS, BARÓTI BEÁTA, BARÓTI ZSOLT, BORKA BALÁS ATTILA, FANCSALI LÁSZLÓ, FARR LÁSZLÓ GYÖRGY, CSENTERI LEVENTE, KLOSZ PÉTER, KLOSZ VIKTOR, NYÚLAS BERNÁT, ZSIGMOND ZAYZON ZSUZSANNA
  1. Sediul asociaţiei
TÂRGU MUREŞ str. Pandurilor nr. 72/9
  1. Organigrama asociaţiei
3.1. Consiliul director
Preşedinte-KLOSZ VIKTOR
Vicepreşedinte- divizie sporturi de iarnă: BARÓTI ZSOLT
Vicepreşedinte- divizie sporturi de vară: KLOSZ PÉTER
Director economic: FANCSALI LÁSZLÓ
Secretar-responsabil financiar: BARÓTI BEÁTA
3.2. Comisia de etică:
ALBERT ATTILA
BORKA BALÁS ATTILA
CSENTERI LEVENTE
3.3. Comisia membrilor fondatori: membrii fondatori, 12 persoane- membrii pe viaţă, numărul lor rămâne întotdeauna 12. În cazul retragerii unuia, membrii fondatori aleg un alt membru din rândul membrilor adunării generale.
3.4. Adunarea generală: toţi membri înscrişi în club.
3.5. Director executiv: KLOSZ PETER
4.Consiliul director este organ executiv, care pune în aplicare deciziile luate în cadrul şedinţelor adunării generale, iar între şedinţe se consultă cu consiliul membrilor fondatori cu privire la eventualele probleme ce apar.  
Consiliul director este ales pentru un an de zile de către adunarea generală, la prima şedinţă a fiecărui an. Membrii acestui consiliu sunt desemnaţi de către consiliul membrilor fondatori.
5.Comisia de etică este un organ de supraveghere, care supraveghează activitatea consiliului director între cele două şedinţe anuale şi face recomandări consiliului membrilor fondatori cu privire la posibila demitere a membrilor consiliului director.
Membrii comisiei de etică sunt aleşi de către consiliul membrilor fondatori dintre membrii fondatori. Confirmarea respectiv alegerea acestora se petrece anual, înaintea şedinţei anuale a adunării generale.
6. Consiliul membrilor fondatori este organ de control, de decizie şi de recomandare, care între două şedinţe anuale ajută consiliul director în luarea deciziilor.
Desemnează membrii consiliului director la alegerile anuale sau în urma demisiilor respectiv demiterilor.
Convoacă adunarea generală în situaţii excepţionale. Dintre membrii săi se aleg membrii comisiei de etică. Consiliul membrilor fondatori face recomandări cu privire la înscrierea noilor membri.
7. Adunarea generală este organ decizional în cadrul căreia toţi membrii au voturi egale. Adunarea generală se întruneşte de două ori pe an- în ultima zi de luni a lunilor martie şi octombrie, dintre care doar în prima şedinţă (martie) au loc alegeri.
Adunarea generală aprobă bugetul semestrial, calendarele de competiţie, constată bilanţul anual, alege consiliul director, poate înfiinţa sau desfiinţa comisii.
Adunarea generală i-a decizii prin vot cu majoritate de 50%+ 1 a membrilor prezenţi la şedinţă.
8. Directorul executiv este desemnat pe un an de zile de către consiliul membrilor fondatori, remuneraţia acestuia fiind stabilită la valoarea salariului minim pe economie conform legislaţiei în vigoare.
9. Cotizaţia de membru este de 50 EUR anual, care trebuie plătită în fiecare an până la prima adunare generală la cursul BNR din 1 ianuarie.
În cazul noilor înscrişi cotizaţia se plăteşte în ziua înscrierii la cursul BNR-EUR-RON din ziua respectivă.
Cotizaţia pentru persoanele sub 18 ani şi pentru pensionari este de 20 EUR (plătibil în aceeaşi condiţii).
10. Membru al asociaţiei poate fi orice persoană care a împlinit 18 ani, care plăteşte cotizaţia de membru, acceptă statutul şi regulamentul de ordine interioară şi care primeşte acordul scris din partea a trei membri fondatori. Acordul scris înseamnă semnăturile celor trei membri pe fişa de înscriere.
Membru al asociaţiei poate fi orice copil sub 18 ani, cu acordul scris al părinţilor, respectiv acordul scris a trei membri fondatori. Acordul scris înseamnă semnăturile celor trei membri şi a părinţilor pe fişa de înscriere.
11. Fiecare membru al asociaţiei are dreptul să ceară, să primească copii de la consiliul director referitor la orice documente oficiale, facturi, bilanţ, date referitoare la buget.
12. Clubul are două divizii principale:
      I.Schi
      II.Ciclism montan (mountain bike)
Divizii secundare: snowboard, triatlon, duatlon, parapantă
13. Principalul scop al asociaţiei este promovarea, popularizarea acestor sporturi, desfăşurarea de activităţi sportive colective a membrilor, educarea şi antrenarea copiilor în aceste ramuri sportive, organizarea de competiţii pe fiecare ramură sportivă, respectiv participarea colectivă la competiţiile organizate şi participarea la evenimente care au ca scop promovarea sporturilor.
14.Bugetul anual trebuie împărţit în proporţii egale în măsura posibilităţilor între cele două divizii principale. Eventualele diferenţe între cele două divizii principale care vor fi evidenţiaţi în bilanţul de sfârşit de an vor fi reechilibrate în anul următor.
15. Pot fi obţinute sponsorizări dedicate anumitor evenimente, în acest caz 10% din suma atrasă rămâne a asociaţiei, restul sumei fiind folosită pentru organizarea respectivului eveniment.
Pentru contribuţiile în natură condiţia de mai sus nu este valabilă.
16. În cazul auto-sponsorizării, care trebuie să fie în concordanţă cu obiectul d activitate a asociaţiei, 20% din sprijinul financiar rămâne în bugetul asociaţiei.
17.Membrii asociaţiei pot participa gratuit la evenimente organizate sau sprijinite de către asociaţie, ei având dreptul la carnetul de membru şi tricoul asociaţiei.
18. Membrii asociaţiei sunt obligaţi să participe anual la organizarea a cel puţin două evenimente organizate de asociaţie. În cazul în care membrii nu participă la aceste evenimente ei trebuie să suplinească lipsa lor prin mijloace financiare. Suma ce se impune în acest caz este egală cu valoarea cotizaţiei anuale de membru.
19. Excluderea unui membru poate fi decisă de către adunarea generală, la recomandarea comisiei de etică, care funcţionează pe baza codexului etic.
La excluderea automată duce neplata cotizaţiei de membru în intervalul stabilit, absenţa de la organizarea evenimentelor obligatorii, precum şi neplata sumei descrise la punctul 18.
20. Modul de utilizare al echipamentelor aflate în proprietatea asociaţiei este stabilit de către consiliul membrilor fondatori, care elaborează şi un regulament de utilizare pentru fiecare echipament în parte.
21. Organizarea competiţiilor asociaţiei este efectuată de către directorul executiv, împreună cu vicepreşedintele diviziei respective şi cu încă doi membri organizatori.
21.1. Organizatorii competiţiilor diviziei de schi:
                  BARÓTI ZSOLT şi BARÓTI BEÁTA
21.2. Organizatorii competiţiilor diviziei de ciclism montan:
                        KELEMEN SÁNDOR şi FERENCZI GYÖRGY